Banan

Förtydligande gällande vem som har tillträde att träna på vår ponnytravbana:

Alla medlemmar i Tomelilla-Österlen Ponnytravklubb och Skånes Ponnytravklubb är välkomna att träna på banan. Om Du tävlar för en annan bana, så måste Du lösa medlemsavgift i TPTK, innan Du har tillträde till banan. Tänk också på att banan är stängd (t.ex. under vinterhalvåret och inför tävling) eller uthyrd vissa tider under året. Detta kan Du se i vår kalender.

Om Du inte kan koden till hänglåset på grinden till banan, kontakta .någon i styrelsen


Vår bana är anpassad för ponnytrav och är endast 540 m lång med ett vitt stålrörsstaket runtom. På själva upploppssträckan har stålrörsstaketet numera ersatts med ett nytt trästaket och banan breddades vid samma tillfälle.

Vi jobbar ständigt med att hålla banan i bästa skick under
alla tävlings- och träningsdagar!