Är du intresserad av att hyra vårt klubbhus för festligheter, konferensser, sammankomster och möten, så går det bra. Kontakta Katarina Månsson 0706-208129