tomelilla/Österlen ponnytravbana är en av sveriges 2 småbanor för ponnytrav

Banan är belägen på mark som ägs av Tomelilla Kommun.
Banan tillkom 1975 med  Per Nilsson Ripadal som initiativtagare och drivande kraft. Från början var den mest träningsbana. Loppen kördes då på Jularpsbanan. Alla ponnystorlekar kunde deltaga från början, senare blev det enbart A och B. Klubbens namn var då Tomelilla Kör och Ridklubb. 1977 ombildades den till Tomelilla Ponnytravklubb och de första riktiga lopp kördes. För att ytterligare understryka klubbens position i Skåne ändrades namnet 2010 till: Tomelilla-Österlen Ponnytravklubb.

Banan är 540 m lång med ett vitt stålrörsstaket runtom. På själva upploppssträckan har stålrörsstaketet numera ersatts med ett nytt trästaket och banan breddades vid samma tillfälle. Alldeles bredvid banan finns ett 50 tal uppbindningar där man kan ställa sin häst. Tornet varifrån domarna dömer tävlingarna finns beläget bredvid banan vid målgången. Det finns två våningar på tornet. i den nedre delen finns inskrivningen. I nedre våningen hänger även vojlockarna och där anslås också information såsom voltvaktslistor, resultatlistor, championlistor mm. På ovanvåningen hittar vi domarna, där finns det all utrustning som dom behöver t.ex. högtalaranläggning, dator kopieringsmaskin, walkie-talkies. Givetvis tar vi bort allting vid tävlingsdagens slut pga. stöldrisken. Ovanvåningen har även en stor ”balkong” där domarna står under loppen.

Klubbens styrelse består av 10 personer med varierande åldrar och bakgrund. Styrelsen arbetar framförallt med att förbereda inför tävlingar med propositioner, sponsorer, hederspriser, funktionärer, utbildning mm.  Skulle du vara intresserad av att hjälpa till med någonting eller vill du skänka att pris, kanske känner du till något företag som på något sätt skulle vilja sponsra vår verksamhet? Hör av dig, vi tar tacksamt emot all hjälp ! 

 

Är du intresserad av att bli medlem?
Gör slag i saken och bli medlem hos oss

Medlemsavgifter 2011:
Familj 325:-, Enskild 250:-
BG nr. 5647-5452

 

Är du intresserad av att hyra vårt klubbhus för festligheter, konferensser, sammankomster och möten, så går det bra. Hyreskostnaden per dag för icke medlemmar är 600:- och 300:- för medlemmar. Kontakta Katarina Månsson 
0706-208129