Banan

Förtydligande gällande vem som har tillträde att träna på vår ponnytravbana:

Alla medlemmar i Tomelilla-Österlen Ponnytravklubb och Skånes Ponnytravklubb är välkomna att träna på banan. Om Du tävlar för en annan bana, så måste Du lösa medlemsavgift i TPTK, innan Du har tillträde till banan. Tänk också på att banan är stängd (t.ex. under vinterhalvåret och inför tävling) eller uthyrd vissa tider under året. Detta kan Du se i vår kalender.

Om Du inte kan koden till hänglåset på grinden till banan, kontakta Calle.


Vår bana är anpassad för ponnytrav och är endast 540 m lång med ett vitt stålrörsstaket runtom. På själva upploppssträckan har stålrörsstaketet numera ersatts med ett nytt trästaket och banan breddades vid samma tillfälle.

Våran banpersonal jobbar ständigt med att hålla banan i bästa skick under
alla tävlings och tränings dagar!