Medlemskap


Medlemsavgift
Familj 325:-- enskild 250:-- insättes på BG-konto 5647-5452

Innan ni är redo för start!
Tänk på följande:
- Vacc. intyg ska skickas in till vår stödbana Jägersro. 

- Behöver din ponny mätas iår?
- Är du medlem i klubben? 
- Står din ponny på en tränarlista? Ändringar i tränarlistan meddelas Jägersro.
- Har du skickat in ansökan om förnyelse av licens? Ansökan fylls i på travsport.se