Resultat TPTK:s Jubileumslopp 2017

Resultat provlopp 17 april 2017

Resultat provlopp 1 april 2017

Resultat provlopp 28 maj 2016

resultat Provlopp 2016-04-16

Resultat provlopp 2016-03-28

Äldre provlopp

Resultat 26/4 här!
Provlopp hittar du här!Kompletteringslopp
här!

Hålltider:
11.00 Inskrivningen öppnar
12.40 Banunderhåll.
13.00 Tävlingen startar.
Kompletteringsloppet körs efter lopp 3.
Paus för värmning (20 min) och banunderhåll efter kompletteringsloppet.

Resultat Provlopp 20/7-2014